Aicinām ikvienu apmeklēt mūsu saimniecību. Ar iespēju atpūsties brīvā dabā. Iepazīties ar dzīvi aitufermā. Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni +371 (29) 100-686

Zemnieku saimniecība BAUERNHOF ir ekoloģiskā saimniecība, kas atrodas Talsu novadā, Strazdē.BAUERNHOF vēsture aizsākās 2014 gadā, un šodien tā ir dzīva, dinamiska, harmoniska un uzattīstību vērsta ekosistēma:

Visa saimniecības darbība balstās uz 4 organiskās lauksaimniecības principiem: veselība, ekoloģija,taisnīgums un aprūpe.

Veselības princips. Bioloģiskajai lauksaimniecībai ir jāsaglabā un jāuzlabo augsnes, augu,dzīvnieku, cilvēku un planētas veselību kā vienotam un nedalāmam veselumam.

Ekoloģijas princips. Organiskajai lauksaimniecībai jābūt balstītai uz dabisko ekoloģisko sistēmu unciklu eksistences principiem, strādājot ar tiem un atbalstot tos.

Taisnīguma princips. Organiskajai lauksaimniecībai jābūt veidotai balstoties uzattiecībām, kas garantē taisnīgumu, ņemot vērā vispārējo vidi un dzīves iespējām.

Aprūpes princips. Bioloģiskās lauksaimniecības pārvaldība ir piesardzīga un atbildīga, laiaizsargātu pašreizējo un nākamo paaudžu veselību, labklājību un vidi.

meet

Organiskā aitkopība

Ekoloģiskāsaimniecība BAUERNHOF specializējas gaļas lopu audzēšanā labākajās organiskās lauksaimniecības tradīcijās.
meet

Bioloģiskā graudu audzēšana
Ekoloģiskā saimniecība BAUERNHOF specializējas graudu audzēšanā balstoties vienīgi uz bioloģiskās dabas lietošanas principiem.
meet

Organiskā biškopība
BAUERNHOF zemesatrodas ekoloģiskās saimniecības teritorijā, kur tiek piemēroti organiskās zemkopības principi. Organiskās biškopības standartu ievērošana nodrošina medus tīrību un kvalitāti.
meet

Bioloģiskā dabas izmantošana
Mēs atbalstām sabiedrības un dabas attiecību harmonizācijas idejas. BAUERNHOF dabas izmantošana balstās uz ekoloģiskiem pamatiem, betdabas atjaunošanā izmanto organiskās tehnoloģijas.
meet

Ekoloģiskā apmetne
Saimniecības teritorijā BAUERNHOF tiek plānota ekociema izveide cilvēku grupas dzīvošanai ekoloģiski tīrā vidē organiskās lauksaimniecības apstākļos.